Навигация
Your Cart

Политика за защита на личните данни / GDPR/

Политика за защита на личните данни / GDPR/

Политика за защита на личните данни

  

В качеството си на администратор на лични данни, www.nexttoyou.bg има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

 

Информация за администратора:

www.nexttoyou.bg се представлява от „КИНДЕРЕЙ” ЕООД, ЕИК 205271609, e-mail:info@nexttoyou.bg

 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

Сключване на договори за реклама

Сключване на договори за оферта

 Абонати на информационен бюлетин

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

За да защитим и предотвратим неоторизиран достъп до вашата лична информация, случайна загуба, унищожаване, повреда или кражба на данните, www.nexttoyou.bg прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на данните.

Администраторът поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Не забравяйте, че когато посещавате сайт на трета страна от сайтът www.nexttoyou.bg , ние не контролираме техните правила за поверителност, така че моля, проверете, преди да ги разгледате, за да сте сигурни, че сте информирани и съгласни с условията им.

Когато, независимо от мерките взети от Администратора, се открие нарушение на сигурността на данните, www.nexttoyou.bg на първо място взема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, след което без излишно забавяне сигнализира субекта на данни и надзорния орган.

Предоставяме ли Вашите лични данни на трети лица?

За изпълнение на нашите задължения относно изпращане на договорите за оферта чрез куриер Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица – наши подизпълнители (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги; софтуерни и IT компании и специалисти, които поддържат информационните ни системи и ни съдействат във съхранението на Вашите лични данни; юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на техните задължения. Предоставянето на данните е в рамките на Република България.

В останалите случаи данните могат да бъдат разкривани на трети лица по изискване на закона или ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.

Какви са вашите права:

Право на коригиране на Вашите лични данни

 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни или непълни.

Вие също отговаряте за пълнотата и коректността на данните, които ни предоставяте.

При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, Вие имате право и задължение да коригирате несъответствието или да поискате от Администратора да го направи.

   Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в приложимото законодателство (напр. оттеглено съгласие, изтичане на срок за съхранение и др.).

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от www.nexttoyou.bg, моля, свържете се с нас на адрес info@nexttoyou.bg